Category

Nezařazené

Posvátná místa islámu – část 2.

By | Nezařazené | No Comments

V minulém článku jsme vám slíbili, že v dnešní části se podíváme na další místa, která jsou s islámem neodmyslitelně spjata. Pojďme tedy na to!

Medina

Medína na-Nabí je v překladu město prorokovo. V minulosti byla taktéž nazývána Jathrib. Našli bychom ji, stejně jako Mekku, na území dnešní Saúdské Arábie a čítá na 800 000 obyvatel. Svůj náboženský význam dostala díky Mohamedově útěku z Mekky v roce 622, čímž také začíná datace muslimského letopočtu.

Medína byla v době příchodu Mohameda nábožensky velmi roztříštěná. Mohamed se proto snažil lid přivést na islám, nicméně opět narazil na jisté potíže, a to u židů.

Do Medíny v roce 662 přesídlila muslimská obec a Mohamed tam o rok později vyhlásil první ústavu muslimské obce. Protože si Mohamed získával stále více a více příznivců, musel si nechat postavit třístupňovou kazatelnu v roce 629.

V Medině se tedy nachází Mohamedův dům, jehož návštěva je často spojována s poutí do Mekky. Těsně po Mohamedově smrti byl dům přestaven na mešitu zvanou Prorokova mešita. Mešita dostala dnešní podobu v osmém století. Dnes zde lze najít obdélníkové nádvoří obehnané sloupořadím. V jihovýchodní části mešity se nachází uzavřená část, ve které je prorokův (Mohamedův) hrob. Již několikrát však vznikl spor právě kvůli tomuto hrobu.

Islám jakožto monoteistické náboženství totiž zakazuje jakékoliv uctívání svatých. Jediný uctívaný by měl být jediný bůh Alláh. Právě proto někteří lidé usilovali dokonce o odstranění celého hrobu, nicméně bezvýsledně.

Dnes je mešita mnohonásobně větší, než byla při svém vzniku. Důvodů k přestavbě bylo za její historii několik, k největší přestavbě ale došlo kvůli větší ubytovací kapacitě přicházejících muslimů. Uvnitř, v prvním patře (ze dvou), se nachází hlavní modlitební místnost. Střecha mešity je plochá, dlážděná, s 24 kupolemi. V hlavní sezóně se k modlitbám využívá nejen modlitební místnost, ale i střecha, kam se dá vyjet výtahem, či dojít po schodech, a nádvoří, kde jsou postaveny stany.

Mešita se skládá z několika částí. Jednou z nich je tzv. „starší mešita“. Starou a novou část od sebe lze jednoduše rozeznat díky barevným dekoracím ve staré části a bílému mramoru v nové. Jako další, co stojí za zmínku, je Zelený prorokův dóm, kde se nachází již zmiňovaný hrob proroka Mohameda. Na stejném místě jsou též pohřbeni muslimští lídři Abu Bakr a Umar ibn al-Khattab.

Uprostřed mešity je místo zvané ar-Rawdah. Všichni poutníci, kteří Medinu navštíví, se snaží na toto místo dostat, neboť se říká, že modlitby zde vyřčené nejsou bohem nikdy odmítnuty.

Jako druhou nejvýznamnější stavbu v Medíně se označuje mešita Quba, která je nejstarší mešitou islámské obce. Byla postavena v prvním roce islámského kalendáře. V jejím areálu se nacházela studna, kde podle dostupných pramenů, Mohamedův velbloud poprvé zahnal žízeň po dlouhé cestě z Mekky. Stejně jako Prorokova mešita dostala i Quba během své historie mnoho pozornosti chalífů, kteří ji postupně renovovali. V dnešní době mohou návštěvníci vidět čtyři minarety a padesát šest kupolí.

Ptáte se co vás čeká příště? Třetí část bude o městě, kde se mísí nejen islám. Stále nevíte? O důvod víc pravidelně sledovat náš blog 🙂

Posvátná místa islámu – část 1.

By | Nezařazené | No Comments

Posvátná místa islámu

V Česku není vzácné, že se setkáme s hláškou „mezi islamisty já nikdy cestovat nebudu“. Ale jak to je doopravdy? Představují země vyznávající islám nějakou hrozbu?

Má tento svět z hlediska turismu a kultury co nabídnout nebo to opravdu nestojí za to?

Nejprve si pojďme připomenout pár faktů:

  • Islám je nejmladší světové náboženství
  • Jedná se o náboženství monoteistické, uznává pouze boha Alláha
  • Počet muslimů se odhaduje na 1,6 miliardy
  • Jednou z hlavních postav v islámu je prorok Mohamed, který byl pověřen tlumočením slov božích
  • Samotné náboženství nemá nic společného s hrozbou jménem Islámský stát a s ním spojenými skutky

S islámem jsou neodmyslitelně spojena některá svatá místa. Dnes se podíváme na první z nich.

Základním aspektem islámu je tzv. „pět pilířů islámu“. Těmito pilíři jsou šaháda, salát, zakát, saum a hadždž. Každý muslim se jimi musí řídit.

Šaháda představuje základní muslimské krédo, jež zní „Není boha kromě Boha; Mohamed je Posel Boží“. Pronesení těchto slov je podmínkou pro přijetí islámu.

Salát je označení pro rituální modlitbu. Každý muslim je povinen modlit se pětkrát denně ve stanovených dobách. Modlitba musí probíhat čelem k Mekce.

Zakát neboli almužna, představuje určitý podíl majetku muslima, který věnuje na dobročinné účely. Saum je půst v době Ramadán,  což je devátý měsíc muslimského kalendáře.

Pátým, a tedy posledním, pilířem je hadždž. Hadždž je povinnost každého muslima, kterému to dovolí zdravotní stav a finanční situace, vykonat alespoň jednou za život cestu do Mekky. Tato povinnost bude podrobněji popsána v části o Mekce.

Nedlouho po Mohamedově smrti došlo k rozdělení muslimů na dvě skupiny – Sunnity a Šiíty. Obě skupiny však mají stále společné to, že uznávají Korán jako svatou knihu a usilují o splnění všech pěti pilířů islámu. Rozdělení bylo zapříčiněno sporem o následníka chalifského stolce. Sunnité tvoří převahu, tedy asi 90% všech, kteří islám uznávají. Odmítají myšlenku, že chalífou by měl být někdo z rodiny Proroka a považují se pravověrné. Na druhé straně stojí Šiíté, kteří jsou toho názoru, že následníkem musí být někdo z Prorokovy rodiny.

S islámem jsou neodmyslitelně spojena některá svatá místa. Dnes se podíváme na první z nich.

Mekka

Mekka se nachází v Saúdské Arábii (sousední země turisticky oblíbených Emirátů, o kterých jsme psali tady a tady), kde zabírá rozlohu 850 km². Město čítá kolem 2 000 000 obyvatel. Její historie je poměrně obsáhlá a úzce spjatá s prorokem Mohamedem, jenž se v Mekce narodil roku 571 po Kristu. Bůh v Mekce odhalil poprvé Korán. Mohamedovi se jednoho dne zjevil archanděl Gabriel, který ho nabádal k tomu, aby šel lidem kázat pravdu. Mohamed tak tedy učinil a ve svých kázáních lid pobízel k monoteistickému náboženství, kde jediný bůh je Alláh. Kvůli pronásledování pohany byl však nakonec donucen opustit Mekku a odešel do Medíny na radu samotného Alláha.

Toto putování se skládá ještě ze dvou částí. První je umra, jež se dá podniknout kdykoliv během roku a druhá zastávka v Arafátu, která lze provést pouze v určený den jednou za rok.

Každý poutník, který se na cestu do Mekky vydá, musí několik kilometrů před vstupem do posvátného města provést rituální očistu (nutno ostříhat nehty a samozřejmě umýt) a také se musí převléknout do tradičního, velmi jednoduchého, oděvu zvaného ihram. Ihram je v podstatě dlouhé, bezešvé plátno. Během poutě do Mekky se musí zdržet pohlavního styku, zbraní, lží atd.

V samotném posvátném místě pak platí několik pravidel, náboženských rituálů, které je nutno dodržet. Ze všeho nejdřív je nutné sedmkrát obejít budovu zvanou Ka´ba, toto obcházení se nazývá tawáf. V rohu Ka´by je zabudovaný Černý kámen, na který je nahlíženo jako na posvátný. Podle legendy byl původně kámen bílý, ale zčernal, když do sebe vstřebal hříchy. Jednou bude kámen svědčit před bohem pro ty muslimy, kteří ho za svého života přišlí políbit. Muslimové věří, že kámen nalezl Abrahám a Izmael, když hledali stavivo na Ka´bu a ihned poznali jeho hodnotu, což je vedlo k tomu, aby ho postavili do rohu. Mnozí historikové připisují původ kamene meteoritu. Černý kámen není uctíván pro kámen jako takový, ale pro jeho provázanost s Mohamedem. Poutnící přicházející do Mekky se tento kámen snaží políbit, když obcházejí Ka´bu, na znamení důvěry v Mohameda.

Dalším bodem poutě do Mekky je chůze mezi horami Marwa a Safá. Osmý den měsíce hadždž se musí poutník postavit na kopec Arafát, kde má povinnost s ostatními poutníky žádat o osvícení a spasení. Následuje poušť Mina, kde se konají dva rituály. Oba jsou jakýmsi napodobením činů Abraháma. První je kamenování ďábla a druhé obětování zvířet.

V Mekce je o poutníky postaráno lidmi zvanými mutawwif. Ti jim říkají jak vykonávat modlitby a obřady s poutí spojené.

Pro dnešek máte textu až až. Na co se můžete těšit příště? Pokračovat budeme v Medíně a Jeruzalémě. Nezapomeňte náš blog pravidelně kontrolovat 🙂

Za luxus se platí

By | Nezařazené | No Comments

Za luxus se platí

Na světě je mnoho luxusních hotelů, za které klientela nechá nekřesťanské peníze za noc. Jedním z nejluxusnějších z nich je hotel Burj Al Arab. Tento hotel je světoznámý. V tomto článku se dozvíte o jeho výjimečnosti a různé zajímavosti, které se k místu vážou.

Burj Al Arab se nachází v Dubaji (ve Spojených Arabských Emirátech). Konstrukce začala v roce 1994 a na vzniku se podílelo více než 3000 firem. Byl dostavěn v roce 1999, nezdá se to jako dlouhá doba, když se ale podíváme na historii města jako celku, hotel je v podstatě velmi stará budova. Hotel má 321 metrů, prvenství sice ve výšce nemá, ale pyšní se krásným 3. místem. Zatímco ve výšce hotel zrovna nezabodoval, jeho atrium vysoké 180 metrů je na světě opravdu nejvyšší. Moderní design má připomínat tvar lodi.

Hotel je také znám pod přezdívkou „Sedmihvězdičkový hotel“. Jedná se samozřejmě o nadsázku, žádná taková kategorie reálně neexistuje, místo je ale tak luxusní, že prostě pět hvězdiček pro vyjádření nestačí.

A proč se o něm mluví jako o nejluxusnějším hotelu světa?

  • Bylo použito zhruba 1790 metrů čtverečních zlata na zkrášlení interiéru.
  • Nabízí pouze 202 apartmánů (což při jeho velikosti opravdu není moc), největší suite má 780 čtverečních metrů.
  • Ceny se pohybují od $1000 do $15 000. To už je tedy pořádná pálka!
  • Při pobytu v hotelu můžete na jídlo do restaurace Al Mahara, interiér má simulovat plavbu ponorkou.

Zaujal vás článek o Burj Al Arab? Chcete svého obchodního partnera potěšit a nechat mu zprostředkovat nocleh v hotelu podobného rázu? Neváhejte se tedy ozvat na e-mail info@cestazapraci.cz!

Velká letní soutěž

By | Nezařazené | No Comments

Léto je v plném proudu a my v CestaZaPrací srdečně doufáme, že vaše služební cesty se omezily na minimum a místo toho si užíváte dovolených se svou rodinou.

Pokud náhodou ještě nemáte nic vybraného, ale chcete se vydat na letní dobrodružství, mrkněte na náš druhý web kam-tam.cz, kde vám tento palčivý problém pomůžeme bleskurychle vyřešit.

Ale zpět k věci, protože je venku hezky, teplo a sluníčko nás nabíjí optimismem, chceme se s vámi o tuto radost taky podělit. Formou Velké Letní Soutěže! Účast vás nic nestojí, spíš naopak! Můžete jen získat. Co? No přeci ceny na obrázku.

Na nic už nečekejte a KLIKNĚTĚ SEM, ať se také můžete zúčastnit!

Miničasopis Dubaj

By | Nezařazené | One Comment

Miničasopis - Dubaj

O čem je vlastně řeč?

Dubaj je mnohými často považována za hlavní město Spojených Arabských Emirátů. Tak tomu však není – hlavním městem je Abu Dhabi.
Kdybychom chtěli z arabštiny přeložit, co název Dubaj znamená, dopídili bychom se překladu „místo srazu“.
Město (a stejnojmenný Emirát) se nachází u Perského zálivu a známé je především díky svým mrakodrapům, věčnému létu a technickému pokroku.

Lidé v Dubaji

Ve městě žije okolo 1,5 milionu lidí. Jen malé procento jsou však rodilí Emiráťané. 95 % osob tvoří přistěhovalci, kteří do Dubaje zamířili kvůli pracovním příležitostem.
Pro Dubaj to znamená mnoho levné pracovní síly a možnost obsazovat na vyšší pozice pouze místní obyvatele, jejichž plat dosahuje téměř astronomických výšin. Nutno však podotknout, že pracují jen muži. Ženy přes den utrácí peníze svých manželů s kamarádkami na nákupech. 🙂
Do města každý rok přichází velké množství lidí…průměrný nárůst je 7 %.
Možná se ptáte, jak to v Dubaji chodí s oblékáním. Na ulicích potkáte lidi v tradičních arabských oděvech, ale mnoho z nich také v oblečení v západním stylu. Pokud jedete do Dubaje na dovolenou, tak doporučujeme zakrytá ramena a kolena, ale ani    v opačném případě se nic nestane.

Zajímavá místa

Co se Vám vybaví, když se řekne Dubaj? Palmový ostrov? Nejvyšší budova světa? Lyžování v obchodním domě? Luxusní hotely? Zpívající fontána?
Dubaj má rozhodně svým návštěvníkům co nabídnout. Pokud jste ale nadšenec do historie, tak Vás asi zklameme. Jedná se o místo, kde se utváří budoucnost.

Burj Khalifa je v současnosti nejvyšší budovou světa. Měří neuvěřitelných 828 metrů a návštěvníci si mohou zakoupit vstupenku až do 148. patra. Vstupenka není zrovna nejlevnější záležitostí, ale na druhou stranu garantujeme celoživotní zážitek. Na obrázku výše můžete vidět pohled z mrakodrapu na fontánu, která svým návštěvníkům ukazuje jedinečnou show – však se také jedná o největší zpívající fontánu na světě. Fontána i Burj Khalifa se nachází v těsné blízkosti obrovského nákupního centra Dubai Mall. V centru ale nečekejte jen obchody s oblečením…podívat se můžete třeba na obří akvárium, kluziště nebo kostru dinosaura.
Pokud se chcete na fontánu podívat alespoň na videu, tak klikněte zde: video fontána.

V jiném nákupním centru – Mall of the Emirates – se pak nachází krytá sjezdovka. Z nehorázného horka se tak můžete během pár minut ocitnout na lyžích a trochu se ochladit.

Palmový ostrov je uměle vytvořený komplex hotelů a luxusních domů, kde má každý svou vlastní pláž. Jednou z nejikoničtějších budov je hotel Atlantis (na obrázku výše), který disponuje více než 1500 pokoji. Nějakých velkých davů se však bát nemusíte, místa je pro všechny víc než dost a služby jsou na takové úrovni, že ani při plné obsazenosti hotelu nepoznáte, že bydlíte s tolika lidmi na stejném místě. Všechen ten luxus s sebou však opět nese vysoké ceny. Jednu noc nepořídíte za méně než 15 000 Kč. V ceně ale budete mít hotelový akvapark a podvodní akvárium.

Celý palmový ostrov disponuje sedmnácti „palmovými listy“. K Dubaji výstavbou tohoto ostrova přibylo 68 km pláží. Při výstavbě, která trvala 5 let, ovšem došlo k mnoha technickým potížím. Příkladem mohou být četné sesuvy půdy a nedostatečné proudění vody v záhybech listů, které nakonec muselo být vyřešeno podvodními turbínami.

Dubaj přeci jen kousek historie nabízí. Stará čtvrť Bur Dubai láká turisty hlavně na tradiční trhy s kořením, ale také se zlatem, luxusními látkami nebo padělky světoznámých značek.
Trhy si rozhodně nepředstavujte jako ty naše. Asi největší rozdíl je v tom, že prodejci u každého stánku Vás budou oslovovat, budou Vám svoje zboží nadšeně předvádět. Ač se prodejci mohou někomu zdát trochu vlezlí, tak v arabských zemí je toto zcela normální a nesporně to skrývá své jedinečné kouzlo a vězte, že to, co jste viděli v českém obchodě pod názvem koření, rozhodně není ani zdaleka to, co můžete vidět na tamních trzích.

Další ikonou Dubaje je bezpochyby hotel Burj al Arab, který je díky svému tvaru přezdíván „plachetnice“. Jedná se o velmi luxusní hotel, který se svou výškou řadí na třetí příčku nejvyšších hotelů světa.
Hotelu nechybí vlastní heliport, který dokonce dočasně sloužil i jako tenisový kurt. Burj al Arab je jedním z nejluxusnějších hotelů světa a mezi lidmi je občas nazýván jako sedmihvězdičkový hotel. Hotelová restaurace se pyšní tím, že je nejvýše položenou restaurací světa. Cena za nejlevnější pokoj za noc se pohybuje okolo 30 000 Kč, ale může mnohonásobně vyšplhat dle zvoleného pokoje a služeb.

Dubaj se někdy může zdát jako město z vesmíru…všechno je největší, nejvyšší, nejlepší, nejmodernější. A co se týče cen, tak ty jsou často také „nej“. Přesto však návštěva Dubaje, případně alespoň povědomí o tom, co vše se tam nachází, by rozhodně nemělo nikomu chybět.