Obchodní podmínky

Nemáme žádné podmínky psané mikroskopickým písmem pod čarou. Jednáme přímo a jde nám hlavně o klientovu spokojenost s kvalitou našich služeb.

1. Úvodní ustanovení

Cestovní agentura KamTam s.r.o., IČ 062 97 544 se sídlem Veselka 10/2014, 621 00 Brno, dále jen CA KamTam (provozovatel cestazapraci.cz) provozuje autorizovaný prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu a pořádá akce týkající se cestovního ruchu (team building, konference apod.). Zároveň CA KamTam (provozovatel cestazapraci.cz) nabízí pro vaše zaměstnance zájezdy od autorizovaných CK.

CA KamTam ručí za to, že všechny CK, jejichž zájezdy nabízí, jsou pojištěny proti úpadku.

Veškerá kapacita (ubytování, letenky, prostory pro konání akcí apod.) je ověřována na základě aktuální nabídky poskytovatele služeb.

2. Objednávka

Nezávaznou objednávku může na webu cestazapraci.cz provést jakákoliv osoba starší 18 let. Zároveň lze na mail, či telefonicky sdělit nezávaznou poptávku po službách, kdy CA KamTam pro klienta pomůže vybrat ideální řešení. CA KamTam si vyhrazuje právo neuspokojit objednávky, ve kterých jsou uvedeny špatné kontaktní údaje nebo obsahují nevhodné vyjadřování.

Po obdržení platné objednávky CA KamTam ověří cenu u poskytovatele služeb. Vzhledem k rychlým změnám cen u služeb cestovního ruchu si CA KamTam vyhrazuje právo na zakoupení služby, i když se cena bude lišit od původního návrhu, maximální zvýšení bez informování klienta je 15 %, pokud si klient přeje být informován o veškerých změnách ceny, je jeho povinností CA KamTam předem informovat.

CA KamTam si též vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky zákazníků, kteří si dříve objednali službu, podepsali smlouvu, a bez odůvodnění od smlouvy odstoupili.

3. Platba

Po podpisu smlouvy je zákazník povinen uhradit vystavenou fakturu do 14 dní. Platba probíhá převodem na bankovní účet KamTam s.r.o.

Pokud je zakázka za více než 50 000 Kč, CA KamTam vyžaduje od klienta platbu předem. Případné změny cen (viz bod 2 – Objednávka) se budou vyrovnávat dodatečně.

Předem se platí také zálohová faktura při poptávce více služeb (viz bod 4.)

4. Záloha

V případě, že klient bude poptávat více než 4 jednotlivé služby (např. 4 a více letenek nebo ubytování pro 4 a více osob) CA KamTam s.r.o. si vybere zálohu 1500 Kč, která bude následně stržena z finální ceny po uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uzavřena, CA KamTam má nárok na ponechání si zálohy.

5. Cestovní doklady

Zákazník je povinen sám zkontrolovat, zda vlastní platné cestovní doklady s ohledem na požadavky destinace/destinací zájezdu.

Vyřízení víza je možné konzultovat s CA KamTam, Za nezajištění víza a následné nevpuštění do destinace není CA KamTam odpovědná, stejně tak jako za zmeškání dopravního prostředku zaviněné zákazníkem. V takových případech není CA KamTam povinna zajistit náhradní dopravu.

Do Shengenského prostoru je zákazník oprávněn cestovat pouze na základě občanského průkazu, v jiných případech je nutné vlastní mezinárodní cestovní pas. Za cestovní doklady nezletilých odpovídá jejich zákonný zástupce.

Zákazník je si vědom toho, že mnohé země mají požadavky na minimální platnost cestovního pasu (většinou minimálně 6 měsíců od data návratu z destinace). Aktuální informace k dané problematice lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků poskytované pro účely CA KamTam jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím osobních údajů zákazník souhlasí s jejich zpracováním a uchováním pouze pro potřeby CA KamTam a údaje nebudou předávány třetí straně.